🏠
🌡️ 📆 令和5年4月2日

👨‍🏫 高校地学

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301d/990301f.htm