🏠
🌡️ 📆 令和5年12月8日

👨‍🏫 工業と化学―工業化学、化学工学、危険物、毒物・劇物―

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/52247/52247.asp