HOME 教育状況公表 令和3年4月14日

学術情報基盤センターが提供する量子計算ソフト

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/52210/52210_06.asp