🏠
🌡️ 📆 令和5年9月29日

👨‍🏫 信号発生器(ファンクションジェネレータ)

http://c1.yz.yamagata-u.ac.jp/