🏠
🌡️ 📆 令和5年2月1日

👨‍🏫 高校公民

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301d/990301d.htm