🏠
🌡️ 📆 令和6年6月16日

ジャイロ

1.

こま1)
(1理工館5階展示品「機械と動力」
名古屋市科学館, あけてごらん科学のとびら, 名古屋市科学館, (1991).
#44