🏠
🌡️ 📆 令和5年12月12日

化学実験

1.

化学のための科学実験

丁目サイエンス劇場1)

化学実験実習における安全指針2)
化学実験の器具と操作3)

たのしくわかる化学実験事典目次4)
教師と学生のための化学実験目次5)
目次-工業有機化学実験6)
ときめき化学実験目次7)
工業技術基礎目次8)

実験・実 > 化学実験・実習における安全指針,実験・実習における安全の手引
仁科 辰夫,山形大学工学部, 講義ノート, (2007).

高等学校 > 高校化学 > 化学実験の器具と操作,高校化学
仁科 辰夫,電気化学の庵, 講義ノート, (2007).

(1ピカッとさいえんす,,etc,,
立花 和宏,シラバス-山形大学, (2009).
(2実験・実 > 化学実験・実習における安全指針,実験・実習における安全の手引
仁科 辰夫,山形大学工学部, 講義ノート, (2007).
(3高等学校 > 高校化学 > 化学実験の器具と操作,高校化学
仁科 辰夫,電気化学の庵, 講義ノート, (2007).
(4 > たのしくわかる化学実験事典(目次)
左巻健男, たのしくわかる化学実験事典, 東京書籍, (1996).
(5 > 教師と学生のための化学実験(目次)
日本化学会, 教師と学生のための化学実験, 東京化学同人, (1987).
(6 > 工業有機化学実験(目次)
永井芳男[ほか]共著/永井芳男[ほか]編集, 工業有機化学実験, 丸善, (1964).
(7 > ときめき化学実験(目次)
林 良重, ときめき化学実験, 裳華房, (1993).
(8 > 工業技術基礎(目次)
小林一也, 工業技術基礎, 実教出版, (2002).
#🗒️👨‍🏫サイエンス#🗒️👨‍🏫安全#🗒️👨‍🏫化学#🗒️👨‍🏫実験#🗒️👨‍🏫科学